Polityka prywatno┼Ťci

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystaj─ůc z us┼éug Serwisu Porownajkase.pl, dalej: „Serwis”, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wype┼énienie formularza. Poprosimy Ci─Ö jedynie o te dane, które s─ů adekwatne w stosunku do celów, w jakich b─Öd─ů one przetwarzane.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest, w zale┼╝no┼Ťci od celu przetwarzania, Prestlux z siedzib─ů w Twardogórze (56-416) przy ul. D┼éugiej 2B, NIP: 947 197 30 14

 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Porownajkase.pl mo┼╝esz si─Ö skontaktowa─ç pod adresem e-mail: biuro@prestlux.com

 4. Pami─Ötaj, ┼╝e podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a nast─Öpnie, w przypadku Twojego zainteresowania, zawarcie umowy, za po┼Ťrednictwem agenta Porownajkase.pl oraz wykonywanie umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przez Porownajkase.pl

 5. Dane osobowe b─Öd─ů zbierane w zwi─ůzku z korzystaniem z serwisu http://porownajkase.pl/, w celu i zakresie niezb─Ödnym do:

 • dokonania kalkulacji i porównywania us┼éug finansowych lub ubezpieczeniowych oraz przygotowania oferty na wybrane us┼éugi,

 • zawierania umów ubezpieczenia za po┼Ťrednictwem serwisu lub call center,

 • wykonywania umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů,

 • marketingu w┼éasnych produktów lub us┼éug administratora danych;

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za po┼Ťrednictwem formularza kontaktowego.§ 2 Prawa osoby, której dane dotycz─ů

 1. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres niezb─Ödny dla wykonania umowy, zawieranej w serwisie http://porownajkase.pl/ poprzez akceptacj─Ö regulaminu serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze┼ä.

 2. Osobie, której dane dotycz─ů, przys┼éuguje prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 3. Osobie, której dane dotycz─ů, przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek, realizacji us┼éug w serwisie (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych lub finansowych).

 5. W ka┼╝dym czasie istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç rezygnacji ┼╝e ┼Ťwiadczenia us┼éug za po┼Ťrednictwem serwisu, poprzez przes┼éanie formularza, co b─Ödzie skutkowa┼éo zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacj─ů z us┼éug za po┼Ťrednictwem serwisu. W przypadku otrzymania formularza o rezygnacji ze ┼Ťwiadczenia us┼éug dane zostan─ů usuni─Öte w terminie 30 dni.§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Porownajkase.pl zobowi─ůzuje si─Ö do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, w szczególno┼Ťci do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wy┼é─ůcznie w celach okre┼Ťlonych powy┼╝ej w § 1 oraz we w┼éasnych celach marketingowych, z zastrze┼╝eniem § 4 poni┼╝ej.

 2. Dane osobowe s─ů zabezpieczone przed bezprawnym udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osoby nieupowa┼╝nione, zniszczeniem, utrat─ů, uszkodzeniem lub zmian─ů oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego. Stosujemy odpowiednie ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczaj─ů si─Ö do nich wewn─Ötrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa maj─ůce na celu ochron─Ö przed nieupowa┼╝nionym dost─Öpem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Twoje dane osobowe b─Öd─ů przekazywane w celu wykonania us┼éug, realizowanych za po┼Ťrednictwem serwisu do:

 • towarzystw ubezpieczeniowych, oferuj─ůcych swoje produkty za po┼Ťrednictwem serwisu – celem przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów ubezpieczenia,

 • instytucji finansowych (banki) oferuj─ůcych swoje produkty za po┼Ťrednictwem serwisu – celem przedstawienia ofert na produkty finansowe (kredyty) oraz zawarcia umów przez te podmioty.§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawa prawn─ů przetwarzania danych, uzale┼╝niona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a wi─Öc:

 • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybra┼ée┼Ť lub podmiot oferuj─ůcy kredyty) – podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych),dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ┼Ťwiadczenia przez Porownajkase.pl us┼éugi polegaj─ůcej na zbieraniu i udost─Öpnianiu informacji, w tym zawieraj─ůcych dane osobowe, od osób zainteresowanych ofert─ů finansow─ů i przekazywaniu tych informacji Porównajkase.pl (wówczas administratorem Twoich danych jest Prestlux z siedzib─ů w Twardogórze) – podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ┼Ťwiadczenia przez Porownakase.pl us┼éugi umo┼╝liwiaj─ůcej porównanie ofert i zawarcie umowy (wówczas administratorem Twoich danych jest Prestlux z siedzib─ů w Twardogórze) – podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu ┼Ťwiadczenia przez Porownajkase.pl us┼éugi polegaj─ůcej na zbieraniu i udost─Öpnianiu informacji, w tym zawieraj─ůcych dane osobowe, od osób zainteresowanych ofert─ů kredytow─ů i przekazywaniu tych informacji Porownajkase.pl (wówczas administratorem Twoich danych jest Prestlux z siedzib─ů w Twardogórze) – podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • w celu ┼Ťwiadczenia przez Porownajkase.pl us┼éugi umo┼╝liwiaj─ůcej porównanie ofert i zawarcia umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest Prestlux z siedzib─ů w Twardogórze)- podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu us┼éug Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest Prestlux z siedzib─ů w Twardogórze) – podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a tak┼╝e

 • przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umo┼╝liwienia kontaktu w przysz┼éo┼Ťci celem przedstawienia oferty Porownajkase.pl i podmiotów wspó┼épracuj─ůcych (wówczas administratorem Twoich danych jest Prestlux z siedzib─ů w Twardogórze) – podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,§ 6 Przekazywanie informacji handlowej za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej mo┼╝e nast─ůpi─ç wy┼é─ůcznie po uzyskaniu Twojej zgody.

 2. Mo┼╝esz w ka┼╝dej chwili cofn─ů─ç wyra┼╝on─ů wcze┼Ťniej zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowej za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, ┼╝e prze┼Ťlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres biuro@preslux.com§ 7 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje Dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego ani do organizacji mi─Ödzynarodowej.